Blog

Kerjasama USM dan UPSI Untuk Internet Masa Hadapan

TANJUNG MALIM, PERAK, 16 Mei 2017 – Universiti Sains Malaysia (USM) melalui Pusat IPv6 Termaju Negara (NAv6) telah menjalin kerjasama dengan Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) untuk membuka peluang berkongsi kepakaran dan kolaborasi projek kerjasama antarabangsa dalam bidang Future Internet atau internet masa hadapan.

Read More